Αναλαμβάνουμε:

 

  • Μεταφορά του οχήματός σας σε χώρο της αρεσκείας σας λόγω μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος
  • Ανέλκυση του οχήματός σας με γερανό

 

Παροχή βοήθειας σε περίπτωση :

  1. Ανάγκης αλλαγής ελαστικού
  2. Ανάγκης από μπαταρία
  3. Έλλειψης καυσίμου